Przedszkole Miejskie nr 13 w Ostrołęce

Strona Podmiotowa BIP

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie

się w marcu bieżącego roku i będzie prowadzona

z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Załącznik do zarządzenie nr 18/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2017r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/ostroleka/News

LP

 

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

 

Data zakończenia

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę.

15.03.2017 r. godz.8.00

28.03.2017 r.

godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ust.2 pkt 1-2 ustawy Prawo oświatowe

15.03.2017 r. godz.8.00

31.03.2017 r.

godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2017 r. godz.8.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2017 r. godz.8.00

5.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę.

22.05.2017 r. godz.8.00

26.05.2017 r.

godz.15.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ust.2 pkt 1-2 ustawy Prawo oświatowe

22.05.2017 r.

godz. 8.00

31.05.2017 r.

godz. 15.00

7.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06.06.2017 r. godz.8.00

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

07.06.2017 r. godz.15.00